Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Emrah KAYA

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İletişim

emrahkaya@sakarya.edu.tr

+90 264 295 3279

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kaya, E; - KNOWLEDGE IN THE MAIN SOURCES OF THE PHILOSOPHY OF SUFISM IN THE PRE-GHAZZALI PERIOD - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.20 - pp.1403 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.743757 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000576588600013
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kaya, Emrah - Knowledge in the Main Sources of the Philosophy of Sufism in the Pre-Ghazzālī Period - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.20 - pp.1292 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.743757 - 2020
2 Emrah Kaya - Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwān al-Safā’ - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - pp.155 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.574428 - 2019
3 Emrah Kaya - İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn'de Akıl ve Aklîlik - Bilimname: Düşünce Platformu - Vol.36 - pp.135-164 - ISSN : 1304-1878 - DOI : 10.28949/bilimname.434059 - 2018
4 Emrah Kaya - Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.20 - pp.11-34 - DOI : http://dx.doi.org/10.18505/cuifd.07519 - 2016
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Emrah Kaya - İbnü'l Arabi'nin Din ve İnançlara Yaklaşımının William Chittick ve Reza Shah-Kazemi Perspektifiyle Evrenselci Yorumu - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.18 - pp.53-73 - DOI : 10.17335/sakaifd.261084 - 2016
2 Emrah Kaya - Sonsuz Tecellî ve Daimî Yaratma: İbn ʿArabī ve İbn Teymiyye’nin Yaratma Meselesine Ezelî Fiil Olarak Bakışları - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.57 - pp.69-96 - DOI : http://www.dx.doi.org/10.1501/Ilhfak_0000001453 - 2016
1.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Emrah Kaya - Ahmet Erkol. Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi. İstanbul: Divan Kitap, 2018 - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - pp.549-556 - DOI : https://doi.org/10.29288/ilted.517763 - 2019
2 Emrah Kaya - Sufi Hermenötik: İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi. Yazar: Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Çev., Semih Ceyhan, (İstanbul: Ma-na Yayınları, 2018) - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.19 - pp.703-711 - ISSN : 1303-9199 - DOI : https://doi.org/10.33415/daad.567785 - 2019
3 Emrah KAYA - İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Ali Bardakoğlu, İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016, 397 s. - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) - Vol.20 - pp.283-290 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.410781 - 2018
4 Emrah Kaya - İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.21 - pp.2073-2080 - ISSN : 2528-9861 - 2017
5 Emrah Kaya - Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi), yazar Turgut Akyüz - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) - Vol.19 - pp.225-231 - DOI : http://www.dx.doi.org/10.17335/sakaifd.337547 - 2017
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Emrah Kaya - Mustafa Akman. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler (İstanbul: Ekin Yayınları, 2017 - ULUM: Dini Tetkikler Dergisi - Vol.2 - pp.271 - ISSN : 2645-9132 - DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.3601665 - 2019
2 Emrah Kaya - Ozan Kemal Sarıalioğlu (Ed.). İbn Teymiyye’nin Ehl-i Beyt Düşmanlığı. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2017. - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.582 - DOI : https://doi.org/10.32950/rteuifd.616445 - 2019
3 Emrah Kaya - Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-‘Arabī and the Ismā‘īlī Tradition - İslâm Araştırmaları Dergisi - Vol.39 - pp.174-182 - ISSN : 1301-3289 - DOI : 10.26570/isad.410189 - 2018
4 Emrah Kaya - Tasavvufî Perspektifte Nefs ve İlintileri, yazar Dilek ÖZ BOLAT. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2018. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.44 - pp.189-195 - ISSN : 2587-1854 - 2018
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Emrah Kaya - Meşşâî Akılcılık Bağlamında İslam ve Bilim - 2019
2 Emrah Kaya - İbnü’l-Arabî’nin Epistemolojisi ve Yansımaları - 2018
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Kaya, Emrah - BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE İSLAM FİLOZOFLARININ DÜŞÜNSEL KATKISI - 2020
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Akademik İncelemeler Dergisi (Yıl: 2018/ Cilt: 13/ Sayı: 1) - 2018
2 Akademik İncelemeler Dergisi (Yıl: 2018/ Cilt: 13/ Sayı: 2) - 2018
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
3 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
4 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
5 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
9.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu - 2017 - 2017