Loading

Doç.Dr.

Emrah KAYA

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İletişim

emrahkaya@sakarya.edu.tr

+90 264 295 3279

1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Kaya, E; - Ibn Tufayl's Influence on Modern Western Thought - ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES - pp.74 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.5152/ilted.2022.221947 - JUN 2022 - Turkish - Book Review - 2022 - WOS:000822666200010
2 Kaya, E; - KNOWLEDGE IN THE MAIN SOURCES OF THE PHILOSOPHY OF SUFISM IN THE PRE-GHAZZALI PERIOD - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.20 - pp.1403 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.743757 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000576588600013
3 Kaya, Emrah - Knowledge in the Main Sources of the Philosophy of Sufism in the Pre-Ghazzālī Period - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.20 - pp.1292 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.743757 - 2020
4 Emrah Kaya - Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwān al-Safā’ - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - pp.155 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.574428 - 2019
5 Kaya, E; - From Theological Mind to Mystical Inspiration: Criticism of (Islamic) Theology in Mystical Thought - ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES - pp.549 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.517763 - JUN 2019 - Turkish - Book Review - 2019 - WOS:000473316800024
6 Kaya, E; - Review of Sufi Hermenotik: Ibn Arabi'nin Yorum Felsefesi - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.19 - pp.703 - ISSN : 1303-9199 - 2019 - Turkish - Book Review - 2019 - WOS:000488247700016
7 Kaya, E; - Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwan al-Safa' - ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES - pp.155 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.574428 - DEC 2019 - English - Article - 2019 - WOS:000504912100008
8 Emrah Kaya - İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn'de Akıl ve Aklîlik - Bilimname: Düşünce Platformu - Vol.36 - pp.135-164 - ISSN : 1304-1878 - DOI : 10.28949/bilimname.434059 - 2018
9 Emrah Kaya - Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.20 - pp.11-34 - DOI : http://dx.doi.org/10.18505/cuifd.07519 - 2016
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Emrah Kaya - A Critical Approach to Causality and Rational Knowledge in Ibn Khaldūn - Ulum: Dini Tetkikler Dergisi - Vol.3/2 - pp.241 - ISSN : 2645-9132 - 2020
2 Emrah Kaya - İbnü'l Arabi'nin Din ve İnançlara Yaklaşımının William Chittick ve Reza Shah-Kazemi Perspektifiyle Evrenselci Yorumu - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.18 - pp.53-73 - DOI : 10.17335/sakaifd.261084 - 2016
3 Emrah Kaya - Sonsuz Tecellî ve Daimî Yaratma: İbn ʿArabī ve İbn Teymiyye’nin Yaratma Meselesine Ezelî Fiil Olarak Bakışları - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.57 - pp.69-96 - DOI : http://www.dx.doi.org/10.1501/Ilhfak_0000001453 - 2016
1.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Emrah Kaya - Samar Attar. İbn Tufeyl’in Modern Batı Düşüncesi Üzerindeki Etkisi. çev. Ayşenur Alper. İstanbul: Albaraka Yayınları, 2021. - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - Vol.57 - pp.74 - 2022
2 Emrah Kaya - Ahmet Erkol. Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi. İstanbul: Divan Kitap, 2018 - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - pp.549-556 - DOI : https://doi.org/10.29288/ilted.517763 - 2019
3 Emrah Kaya - Sufi Hermenötik: İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi. Yazar: Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Çev., Semih Ceyhan, (İstanbul: Ma-na Yayınları, 2018) - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.19 - pp.703-711 - ISSN : 1303-9199 - DOI : https://doi.org/10.33415/daad.567785 - 2019
4 Emrah KAYA - İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Ali Bardakoğlu, İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016, 397 s. - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) - Vol.20 - pp.283-290 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.410781 - 2018
5 Emrah Kaya - İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.21 - pp.2073-2080 - ISSN : 2528-9861 - 2017
6 Emrah Kaya - Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi), yazar Turgut Akyüz - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) - Vol.19 - pp.225-231 - DOI : http://www.dx.doi.org/10.17335/sakaifd.337547 - 2017
1.8-BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ :
1 Emrah Kaya - M. Mustafa Çakmaklıoğlu’nun Tasavvuf İsimli Kitabının Değerlendirmesi - Darulfunun İlahiyat - Vol.33 - pp.327 - 2022
2 Kaya, Emrah - Süleyman Uludağ. İbn Teymiye: Ezber Bozan Bir İlim ve Fikir Adamı. Ankara: Harf Yayınları, 2019, 199 pp. - International Research Journal of Islamic Civilization - Vol.1 - pp.130-135 - 2021
3 Emrah Kaya - Ozan Kemal Sarıalioğlu (Ed.). İbn Teymiyye’nin Ehl-i Beyt Düşmanlığı. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2017. - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.582 - DOI : https://doi.org/10.32950/rteuifd.616445 - 2019
4 Emrah Kaya - Mustafa Akman. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler (İstanbul: Ekin Yayınları, 2017 - ULUM: Dini Tetkikler Dergisi - Vol.2 - pp.271 - ISSN : 2645-9132 - DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.3601665 - 2019
5 Emrah Kaya - Tasavvufî Perspektifte Nefs ve İlintileri, yazar Dilek ÖZ BOLAT. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2018. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.44 - pp.189-195 - ISSN : 2587-1854 - 2018
6 Emrah Kaya - Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-‘Arabī and the Ismā‘īlī Tradition - İslâm Araştırmaları Dergisi - Vol.39 - pp.174-182 - ISSN : 1301-3289 - DOI : 10.26570/isad.410189 - 2018
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Emrah Kaya - Meşşâî Akılcılık Bağlamında İslam ve Bilim - 2019
2 Emrah Kaya - İbnü’l-Arabî’nin Epistemolojisi ve Yansımaları - 2018
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Kaya, Emrah - BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE İSLAM FİLOZOFLARININ DÜŞÜNSEL KATKISI - 2020
3.1-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Emrah Kaya - İslâm Düşüncesinde Bilginin Aklîliği - Fecr Yayınları - 2022
3.3-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Emrah Kaya - İslam ve Yorum IV içinde "Ahlakî Erdemlerin Eyleme Dönüşmesinde Aklın Rolü" - İnönü Üniversitesi Yayınları - Vol.3 - pp.129-146 - 2020
9.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2022
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2021
3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2021
4 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
5 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
7 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
8 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
9 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
10 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
11 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Akademik İncelemeler Dergisi (Yıl: 2018/ Cilt: 13/ Sayı: 1) - 2018
2 Akademik İncelemeler Dergisi (Yıl: 2018/ Cilt: 13/ Sayı: 2) - 2018
9.7-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 İhvân-ı Safâ Epistemolojisi ve Sezgisel Bilgi - Nesibe Aslan - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2022
2 Karşılaştırmalı Olarak İhvân-ı safâ ve İsmâilîler'de Nübüvvet ve Vahiy - Sümeyra Ökdem - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2021
3 Klasik ve Modern Dönemde Rüyalar :İbn Sînâ ve Sigmund Freud Karşılaştırması - Rahime Kübra Yakar - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2021
4 Fârâbî'de Tanrı'nın Bilgisi ve Gazâlî'nin Tehâfütü'l-felâsife Adlı Eserindeki Eleştiriler ile Mukayesesi - Sümeyye Bayır Taşdemir - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2021
5 Akıl ve Bilgi Bağlamında Fârâbî'nin Erdemli Toplumu ve Modern Bilgi Toplumunun Karşılaştırması - Ülkü Tatar - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2020
6 İhvân-ı Safâ Risalelerinde Gök Cisimlerinin İnsan Üzerindeki Etkileri - Abdullah Zorbacı - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2020
7 İmkân Risaleleri Bağlamında Kemalpaşazâde'nin İmkân Anlayışı - Ahmet Faruk Yolcu - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2019
8 Gazzâlî'nin Mantık Eserlerinde Kelâm Metodunun Eleştirisi - Rukiye Pekdemir - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2019
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İhvan-ı Safa Düşüncesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2021
2 İbn Sina Metafiziği - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2021
3 İbn Rüşd Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
4 İbn Sina Metafiziği - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
5 Felsefi Kelam: Felsefi Kelam - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
6 Farabi Mantığı - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
7 Ortaçağ İslam ve Hristiyan Düşüncesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2019
8 İhvan-ı Safa Düşüncesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2019
9 İbn Rüşd Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İslam Felsefesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2021
2 İslam Felsefesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2021
3 İslam Felsefesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2021
4 İslam Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2020
5 İslam Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2020
6 İslam Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2020
7 İslam Felsefesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2019
8 İslam Felsefesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2019
9 İslam Felsefesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2019
10 İslam Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
11 İslam Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
12 İslam Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2018
13 İslam Felsefesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
14 İslam Felsefesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
15 İslam Felsefesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2017
16 History of Islamic Thought - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu - 2017 - 2017
17.2-DEKAN YARDIMCILIĞI /MÜDÜR YARDIMCILIĞI :
1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı - 2018
17.5-ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI :
1 İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı - 2021
MAKALELER
Samar Attar. İbn Tufeyl’in Modern Batı Düşüncesi Üzerindeki Etkisi. çev. Ayşenur Alper. İstanbul: Albaraka Yayınları, 2021.
M. Mustafa Çakmaklıoğlu'nu Tasavvuf İsimli Kitabının Değerlendirmesi
İbn Teymiye: Ezber Bozan Bir İlim ve Fikir Adamı.
A Critical Approach to Causality and Rational Knowledge in Ibn Khaldun
Knowledge in the Main Sources of the Philosophy of Sufism in the Pre-Ghazzālī Period
Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwān al-Safā’
Ahmet Erkol. Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi. İstanbul: Divan Kitap, 2018
Sufi Hermenötik: İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi. Yazar: Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Çev., Semih Ceyhan, (İstanbul: Ma-na Yayınları, 2018)
Mustafa Akman. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler (İstanbul: Ekin Yayınları, 2017)
Sarıalioğlu, Ozan Kemal (Ed.). İbn Teymiyye’nin Ehl-i Beyt Düşmanlığı. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2017.
İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn’de Akıl ve Aklîlik
Michael Ebstein. Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-‘Arabī and the Ismā‘īlī Tradition.
Dilek Öz Bolat. Tasavvufî Perspektifte Nefs ve İlintileri
Ali Bardakoğlu. İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme.
İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017)
Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi)
İbnü’l-Arabî’nin Din ve İnançlara Yaklaşımının William Chittick ve Reza Shah Kazemi Perspektifiyle Evrenselci Yorumu
Sonsuz Tecellî ve Daimî Yaratma İbn Arabî ve İbn Teymiyye nin Yaratma Meselesine Ezelî Fiil Olarak Bakışları
Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri
A Comparative Study: Epistemology and Theology of Ibn al-Arabî and Ibn Taymiyya
BİLDİRİLER
Birlikte Yaşama Kültürüne İslam Filozoflarının Düşünsel Katkısı
Meşşâî Akılcılık Bağlamında İslam ve Bilim
İbnü’l-Arabî’nin Epistemolojisi ve Yansımaları
A Comparison of the Divine Names and Attributes in Ibn al-Arabi and Ibn Taymiyya
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi
Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi
Tükiye de Hukuk Zihniyeti