Loading

Doç.Dr.

Emrah KAYA

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İletişim

emrahkaya@sakarya.edu.tr

+90 264 295 3279

1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Kaya, E; - Ibn Tufayl's Influence on Modern Western Thought - ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES - pp.74 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.5152/ilted.2022.221947 - JUN 2022 - Turkish - Book Review - 2022 - WOS:000822666200010
2 Kaya, E; - KNOWLEDGE IN THE MAIN SOURCES OF THE PHILOSOPHY OF SUFISM IN THE PRE-GHAZZALI PERIOD - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.20 - pp.1403 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.743757 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000576588600013
3 Kaya, Emrah - Knowledge in the Main Sources of the Philosophy of Sufism in the Pre-Ghazzālī Period - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.20 - pp.1292 - ISSN : 1303-9199 - DOI : 10.33415/daad.743757 - 2020
4 Kaya, E; - From Theological Mind to Mystical Inspiration: Criticism of (Islamic) Theology in Mystical Thought - ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES - pp.549 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.517763 - JUN 2019 - Turkish - Book Review - 2019 - WOS:000473316800024
5 Kaya, E; - Review of Sufi Hermenotik: Ibn Arabi'nin Yorum Felsefesi - DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES - Vol.19 - pp.703 - ISSN : 1303-9199 - 2019 - Turkish - Book Review - 2019 - WOS:000488247700016
6 Emrah Kaya - Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwān al-Safā’ - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - pp.155 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.574428 - 2019
7 Kaya, E; - Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwan al-Safa' - ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES - pp.155 - ISSN : 2458-7508 - DOI : 10.29288/ilted.574428 - DEC 2019 - English - Article - 2019 - WOS:000504912100008
8 Emrah Kaya - İhyâ'u Ulûmi'd-Dîn'de Akıl ve Aklîlik - Bilimname: Düşünce Platformu - Vol.36 - pp.135-164 - ISSN : 1304-1878 - DOI : 10.28949/bilimname.434059 - 2018
9 Emrah Kaya - Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.20 - pp.11-34 - DOI : http://dx.doi.org/10.18505/cuifd.07519 - 2016
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Emrah Kaya - A Critical Approach to Causality and Rational Knowledge in Ibn Khaldūn - Ulum: Dini Tetkikler Dergisi - Vol.3/2 - pp.241 - ISSN : 2645-9132 - 2020
2 Emrah Kaya - İbnü'l Arabi'nin Din ve İnançlara Yaklaşımının William Chittick ve Reza Shah-Kazemi Perspektifiyle Evrenselci Yorumu - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.18 - pp.53-73 - DOI : 10.17335/sakaifd.261084 - 2016
3 Emrah Kaya - Sonsuz Tecellî ve Daimî Yaratma: İbn ʿArabī ve İbn Teymiyye’nin Yaratma Meselesine Ezelî Fiil Olarak Bakışları - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.57 - pp.69-96 - DOI : http://www.dx.doi.org/10.1501/Ilhfak_0000001453 - 2016
1.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Emrah Kaya - Samar Attar. İbn Tufeyl’in Modern Batı Düşüncesi Üzerindeki Etkisi. çev. Ayşenur Alper. İstanbul: Albaraka Yayınları, 2021. - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - Vol.57 - pp.74 - 2022
2 Emrah Kaya - Ahmet Erkol. Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi. İstanbul: Divan Kitap, 2018 - İlahiyat Tetkikleri Dergisi - pp.549-556 - DOI : https://doi.org/10.29288/ilted.517763 - 2019
3 Emrah Kaya - Sufi Hermenötik: İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi. Yazar: Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Çev., Semih Ceyhan, (İstanbul: Ma-na Yayınları, 2018) - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi - Vol.19 - pp.703-711 - ISSN : 1303-9199 - DOI : https://doi.org/10.33415/daad.567785 - 2019
4 Emrah KAYA - İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme, Ali Bardakoğlu, İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016, 397 s. - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) - Vol.20 - pp.283-290 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.410781 - 2018
5 Emrah Kaya - İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Vol.21 - pp.2073-2080 - ISSN : 2528-9861 - 2017
6 Emrah Kaya - Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi), yazar Turgut Akyüz - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) - Vol.19 - pp.225-231 - DOI : http://www.dx.doi.org/10.17335/sakaifd.337547 - 2017
1.8-BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ :
1 Emrah Kaya - M. Mustafa Çakmaklıoğlu’nun Tasavvuf İsimli Kitabının Değerlendirmesi - Darulfunun İlahiyat - Vol.33 - pp.327 - 2022
2 Kaya, Emrah - Süleyman Uludağ. İbn Teymiye: Ezber Bozan Bir İlim ve Fikir Adamı. Ankara: Harf Yayınları, 2019, 199 pp. - International Research Journal of Islamic Civilization - Vol.1 - pp.130-135 - 2021
3 Emrah Kaya - Ozan Kemal Sarıalioğlu (Ed.). İbn Teymiyye’nin Ehl-i Beyt Düşmanlığı. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2017. - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.582 - DOI : https://doi.org/10.32950/rteuifd.616445 - 2019
4 Emrah Kaya - Mustafa Akman. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler (İstanbul: Ekin Yayınları, 2017 - ULUM: Dini Tetkikler Dergisi - Vol.2 - pp.271 - ISSN : 2645-9132 - DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.3601665 - 2019
5 Emrah Kaya - Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-‘Arabī and the Ismā‘īlī Tradition - İslâm Araştırmaları Dergisi - Vol.39 - pp.174-182 - ISSN : 1301-3289 - DOI : 10.26570/isad.410189 - 2018
6 Emrah Kaya - Tasavvufî Perspektifte Nefs ve İlintileri, yazar Dilek ÖZ BOLAT. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2018. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.44 - pp.189-195 - ISSN : 2587-1854 - 2018
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Emrah Kaya - Meşşâî Akılcılık Bağlamında İslam ve Bilim - 2019
2 Emrah Kaya - İbnü’l-Arabî’nin Epistemolojisi ve Yansımaları - 2018
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Kaya, Emrah - BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE İSLAM FİLOZOFLARININ DÜŞÜNSEL KATKISI - 2020
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Emrah Kaya - İslâm Düşüncesinde Bilginin Aklîliği - Fecr Yayınları - 2022
3.5-ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 Emrah Kaya - İslam ve Yorum IV içinde "Ahlakî Erdemlerin Eyleme Dönüşmesinde Aklın Rolü" - İnönü Üniversitesi Yayınları - Vol.3 - pp.129-146 - 2020
9.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2022
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2022
3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2021
4 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2021
5 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2020
7 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
8 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
9 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
10 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
11 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
12 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
9.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE BAŞ EDİTÖRLÜK :
1 Akademik İncelemeler Dergisi (Yıl: 2018/ Cilt: 13/ Sayı: 1) - 2018
2 Akademik İncelemeler Dergisi (Yıl: 2018/ Cilt: 13/ Sayı: 2) - 2018
9.7-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - 2018
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 İhvân-ı Safâ Epistemolojisi ve Sezgisel Bilgi - Nesibe Aslan - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2022
2 Karşılaştırmalı Olarak İhvân-ı safâ ve İsmâilîler'de Nübüvvet ve Vahiy - Sümeyra Ökdem - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2021
3 Klasik ve Modern Dönemde Rüyalar :İbn Sînâ ve Sigmund Freud Karşılaştırması - Rahime Kübra Yakar - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2021
4 Fârâbî'de Tanrı'nın Bilgisi ve Gazâlî'nin Tehâfütü'l-felâsife Adlı Eserindeki Eleştiriler ile Mukayesesi - Sümeyye Bayır Taşdemir - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Felsefesi - 2021
5 Akıl ve Bilgi Bağlamında Fârâbî'nin Erdemli Toplumu ve Modern Bilgi Toplumunun Karşılaştırması - Ülkü Tatar - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2020
6 İhvân-ı Safâ Risalelerinde Gök Cisimlerinin İnsan Üzerindeki Etkileri - Abdullah Zorbacı - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2020
7 İmkân Risaleleri Bağlamında Kemalpaşazâde'nin İmkân Anlayışı - Ahmet Faruk Yolcu - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2019
8 Gazzâlî'nin Mantık Eserlerinde Kelâm Metodunun Eleştirisi - Rukiye Pekdemir - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - 2019
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İhvan-ı Safa Düşüncesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2021
2 İbn Sina Metafiziği - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2021
3 İbn Rüşd Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
4 İbn Sina Metafiziği - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
5 Felsefi Kelam: Felsefi Kelam - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
6 Farabi Mantığı - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2020
7 Ortaçağ İslam ve Hristiyan Düşüncesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2019
8 İhvan-ı Safa Düşüncesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2019
9 İbn Rüşd Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İslam Felsefesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2021
2 İslam Felsefesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2021
3 İslam Felsefesi - 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2021
4 İslam Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2020
5 İslam Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2020
6 İslam Felsefesi - 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2020
7 İslam Felsefesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2019
8 İslam Felsefesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2019
9 İslam Felsefesi - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2019
10 İslam Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
11 İslam Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
12 İslam Felsefesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2018
13 History of Islamic Thought - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
14 İslam Felsefesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
15 İslam Felsefesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
16 İslam Felsefesi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2017
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu - 2017 - 2017
17.2-DEKAN YARDIMCILIĞI /MÜDÜR YARDIMCILIĞI :
1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı - 2018
17.5-ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI :
1 İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı - 2021
MAKALELER
Samar Attar. İbn Tufeyl’in Modern Batı Düşüncesi Üzerindeki Etkisi. çev. Ayşenur Alper. İstanbul: Albaraka Yayınları, 2021.
M. Mustafa Çakmaklıoğlu'nu Tasavvuf İsimli Kitabının Değerlendirmesi
İbn Teymiye: Ezber Bozan Bir İlim ve Fikir Adamı.
A Critical Approach to Causality and Rational Knowledge in Ibn Khaldun
Knowledge in the Main Sources of the Philosophy of Sufism in the Pre-Ghazzālī Period
Reason and Rationality in the Epistles of Ikhwān al-Safā’
Ahmet Erkol. Kelami Akıldan Tasavvufî Keşfe: Sufi Düşüncede Kelam Eleştirisi. İstanbul: Divan Kitap, 2018
Sufi Hermenötik: İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi. Yazar: Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Çev., Semih Ceyhan, (İstanbul: Ma-na Yayınları, 2018)
Mustafa Akman. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar, Sorular, Şüpheler (İstanbul: Ekin Yayınları, 2017)
Sarıalioğlu, Ozan Kemal (Ed.). İbn Teymiyye’nin Ehl-i Beyt Düşmanlığı. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2017.
Michael Ebstein. Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-‘Arabī and the Ismā‘īlī Tradition.
Dilek Öz Bolat. Tasavvufî Perspektifte Nefs ve İlintileri
Ali Bardakoğlu. İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme.
İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn’de Akıl ve Aklîlik
İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, yazar Mustafa Kara (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2017)
Ebû Bekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri: İlâhiyyât (Metafizik) ve Tabîiyyât (Doğa Felsefesi)
Sonsuz Tecellî ve Daimî Yaratma İbn Arabî ve İbn Teymiyye nin Yaratma Meselesine Ezelî Fiil Olarak Bakışları
İbnü’l-Arabî’nin Din ve İnançlara Yaklaşımının William Chittick ve Reza Shah Kazemi Perspektifiyle Evrenselci Yorumu
A Comparative Study: Epistemology and Theology of Ibn al-Arabî and Ibn Taymiyya
Tasavvufun ve Epistemolojik Bir Araç Olarak İlhamın İbn Teymiyye Düşüncesindeki Yeri
BİLDİRİLER
Birlikte Yaşama Kültürüne İslam Filozoflarının Düşünsel Katkısı
Meşşâî Akılcılık Bağlamında İslam ve Bilim
İbnü’l-Arabî’nin Epistemolojisi ve Yansımaları
A Comparison of the Divine Names and Attributes in Ibn al-Arabi and Ibn Taymiyya
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi
Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi
Tükiye de Hukuk Zihniyeti